Sản phẩm

Sản phẩm

5 chỗ | SUV | Indonesia

Động cơ 1.2

Dung tích 1197 cc

Niêm yết: 360.000.000

5 chỗ | Sedan | Việt Nam

Động cơ 1.5

Dung tích 1496 cc

Niêm yết: 458.000.000

7 chỗ | Đa dụng | Việt Nam

Động cơ 1.5

Dung tích 1496 cc

Niêm yết: 638.000.000

7 chỗ | Đa dụng | Thái Lan

Động cơ 1.5

Dung tích 1496 cc

Niêm yết: 558.000.000

5 chỗ | SUV | Việt Nam

Động cơ 1.0

Dung tích 998 cc

Niêm yết: 498.000.000

5 chỗ | SUV | Việt Nam

Động cơ 1.8

Dung tích 1798 cc

Niêm yết: 820.000.000

5 Chổ- Gầm cao- Indonesia

Động cơ 1.5L

Niêm yết: 650.000.000

5 chỗ | Sedan | Việt Nam

Động cơ 1.8

Dung tích 1798 cc

Niêm yết: 725.000.000

5 chỗ | Sedan | Thái Lan

Động cơ 2.0

Dung tích 1987 cc

Niêm yết: 1.105.000.000
Toyota Innova Cross

8 chỗ | Đa dụng | Việt Nam

Động cơ 2.0

Dung tích 1998 cc

Niêm yết: 810.000.000

5 chỗ | Bán tải | Thái Lan

Động cơ 2.4

Dung tích 2393 cc

Niêm yết: 668.000.000

7 chỗ | SUV | Indonesia

Động cơ 2.4

Dung tích 2393 cc

Niêm yết: 1.055.000.000

7 chỗ | Đa dụng | Việt Nam

Động cơ V6

Dung tích 3445 cc

Niêm yết: 4.286.000.000

7 chỗ | SUV | Nhật Bản

Động cơ 2.7

Dung tích 2694 cc

Niêm yết: 2.628.000.000
https://zalo.me/0905.686.511
https://www.facebook.com/datvinhtoyota?mibextid=LQQJ4d